euroRessurs is experiencing increased demand for skilled personnel for onshore projects within  the following disciplines:

 • insulation

 • scaffolding

 • surface treatment/painting

 • welding

 • pipe fitting

 • instrument pipe fitting

 • electro

 • automation

Our customers are among the largest companies in oil and gas, with well filled order books and orderly working conditions.

You should be a resident of Norway or be willing to move here.
 

We process applications continuously. 

euroRessurs as opplever økt etterspørsel etter dyktige fagarbeidere til prosjekter onshore innen disse fagene:

 • isolering

 • stillasbygging

 • overflatebehandling

 • sveising

 • rørlegging

 • instrumentrørlegging / ERMETO

 • elektro

 • automasjon

 

Våre kunder er blant de største selskapene innen olje og gass, med jevn oppdragsmengde og ordnede forhold.
Du bør være bosatt i Norge, eller være villig til å flytte hit.

Vi behandler søknader fortløpende.